Conservació

La preocupació permanent pel llegat circense

Amb la responsabilitat de custodiar desenes de milers de peces, la fundació mena una política de restauracions i conservació preventiva en la mesura dels seus mitjans.  Dins del pla és té cura a diari del control de temperatura, atmosferes, radiacions o plagues i es van substituint paulatinament els materials d’arxiu estàndard per d’altres de conservació per tal de garantir una major perdurabilitat a les peces. Cada família de peces es disposa en el mobiliari més adequat i la seva digitalització n’evita generalment la manipulació.